Thứ tư, 24.06.2015 GMT+7

Nhà máy nước An Đồng - Quỳnh Phụ


                       Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước mặt cấp nước sinh hoạt cho nhân đân 05 xã : An Ninh , An Đồng , An Thái , An Cầu , An Hiệp đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 0812100044 ngày 20 tháng 11 năm 2014 có công suất 6000m3/ ngày đêm , địa điểm thực hiện tại xã An Đồng - huyện Quỳnh Phụ, diện tích đất 4288m2 với tổng mức đầu tư là 73.022.410.000 đồng . Nhà máy đã được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2015. Sập gỗ lim

                 

                   Nhà máy được xây dựng mới 100% được  đầu tư trang thiết bị hiện đại.

                   Chất lượng nước đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định của TCVN (của Bộ y tế).

                  Thời gian cấp nước 24/24h, các hộ không cần xây bể dự trữ , áp xuất nước đảm bảo độ cao tối đa 14-15m.

 

 

Đường dẫn của bản tin này: index.php?f=news&do=detail&id=462&t=nha-may-nuoc-an-dong-quynh-phu
© CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠTEmail: vinhquangvip@gmail.com