Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

Địa chỉ        : Số 2 đường Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, TP Thái Bình

MST            : 1000333057

Đại diện      : Ông Đỗ Chí Lệ            Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ

ĐT: 0913.533.982

Email          : Thanhdattb.2011@gmail.com

Điện thoại   : 0913 533 982    -  0915 428 222