Công trình dự án

Công trình đang đầu tư cần hợp tác
Nhà máy nước sạch Nông thôn cho 5 xã An Ninh, An Thái, An Hiệp, An Đồng, An Cầu huyện Quỳnh Phụ được đặt tại xã An Đồng. Nhà máy xử lý nước mặt có công suất 6.000m3/ngày đêm. Được xây dựng theo công nghệ hiện đại tự động hóa của Châu Âu và Việt Nam
Công trình chợ Quỳnh Côi huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình
Chợ Quỳnh Côi huyện Quỳnh Phụ giai đoạn I. Quy mô 505 gian hàng hoàn thành tháng 9/2013 với số đầu tư là 41,5 tỷ đồng